Basisschooldocenten gezocht voor expert panel

Toetsen geven een indicatie van de mogelijkheden van een leerling, maar schetsen niet een volledig beeld. Om een zo eerlijk mogelijke inschatting te maken van het niveau van (basisschool) leerlingen, richten wij ons in ons onderzoek op de vraag hoe uw inzichten als leerkracht gekoppeld kunnen worden aan de inzichten van toetsresultaten.

Voor dit onderzoek zijn wij op zoek naar enthousiaste PO docenten die lesgeven aan groep 3,4,5,6 of 7 en deel willen nemen aan ons expertpanel. Deelname levert 100 euro op en bestaat uit één expertmeeting (ongeveer 2,5 uur) en een korte opdracht (30 min). U kunt zich opgeven voor vrijdag 14 april 16:00 – 18:30 of woensdag 19 april 15:00 – 17:30. De meeting vindt plaats in Utrecht (eventuele reiskosten worden vergoed).

Interesse? Meer informatie? Stuur vóór 8 april 2017 een facebookbericht via de pagina @oordeelsvormingPO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s